Cennik niepublicznych przedszkoli i żłobków Luppo Puppo

Rachunki wystawiane są w aplikacji LiveKid

Placówki: Słonimskiego 1a, Miłosza 13-15, Miłosza 15

Cennik - przedszkole

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 800 zł


Czesne: 1400 zł + stawka żywieniowa 18 zł/dzień, dieta 20 zł/dzień

Płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca

Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 06:30-18:00
 • zajęcia dydaktyczno-merytoryczne w ramach wychowania przedszkolnego
 • opiekę psychologa, logopedy i pielęgniarki
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia sportowe: gimnastyka, sport
 • pakiet zajęć dodatkowych : język angielski (codziennie), rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia przyrodnicze, logorytmika, elementy arteterapii
 • cykliczne spotkania szkoleniowe (online) rodziców ze specjalistami oraz indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Cennik - żłobek

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 800 zł


Czesne: 1490 zł minus kwota dotacji + stawka żywieniowa 18 zł/dzień, dieta 20 zł/dzień

W placówce przy Słonimskiego 1a kwota czesnego jest pomniejszana z Programu MALUCH+ o 836 zł/miesiąc

Kwota czesnego może być pomniejszona o dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku z ZUS w wysokości 400 zł/miesiąc

Płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca

Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 06:30-18:00
 • zajęcia prowadzone przez wychowawców
 • opiekę psychologa i pielęgniarki
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia z j. angielskiego z lektorem
 • zajęcia sportowe: piłka nożna, gimnastyka, zajęcia ruchowe
 • zajęcia sensoplastyki
 • pakiet zajęć dodatkowych: rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia przyrodnicze

Placówka: Białowieska 99c

Cennik - przedszkole

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 800 zł


Czesne: 1400 zł + stawka żywieniowa 18 zł/dzień, dieta 20 zł/dzień

Płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca

Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 07:00-17:30
 • zajęcia dydaktyczno-merytoryczne w ramach wychowania przedszkolnego
 • opiekę psychologa, logopedy i pielęgniarki
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia sportowe: gimnastyka, sport
 • pakiet zajęć dodatkowych : język angielski (codziennie), rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia przyrodnicze, logorytmika, elementy arteterapii
 • cykliczne spotkania szkoleniowe (online) rodziców ze specjalistami oraz indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Cennik - żłobek

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 800 zł


Czesne: 1490 zł minus kwota dotacji + stawka żywieniowa 18 zł/dzień, dieta 20 zł/dzień

Kwota czesnego może być pomniejszona o dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku z ZUS w wysokości 400 zł/miesiąc

Płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca

Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 07:00-17:30
 • zajęcia prowadzone przez wychowawców
 • opiekę psychologa i pielęgniarki
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia z j. angielskiego z lektorem
 • zajęcia sportowe: piłka nożna, gimnastyka, zajęcia ruchowe
 • zajęcia sensoplastyki
 • pakiet zajęć dodatkowych: rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia przyrodnicze

Placówka: Na Ostatnim Groszu 3

Cennik - przedszkole

PRZEDSZKOLE MA STATUS PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO


Czesne: od 1 zł + stawka żywieniowa 18 zł/dzień, dieta 20 zł/dzień

Płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca

Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 07:00-17:30
 • zajęcia dydaktyczno-merytoryczne w ramach wychowania przedszkolnego
 • opiekę psychologa, logopedy i pielęgniarki
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia sportowe: gimnastyka, sport
 • pakiet zajęć dodatkowych : język angielski (codziennie), rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia przyrodnicze, logorytmika, elementy arteterapii
 • cykliczne spotkania szkoleniowe (online) rodziców ze specjalistami oraz indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Cennik - żłobek

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 800 zł


Czesne: 1490 zł minus kwota dotacji + stawka żywieniowa 18 zł/dzień, dieta 20 zł/dzień

Kwota czesnego może być pomniejszona o dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku z ZUS w wysokości 400 zł/miesiąc

Płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca

Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 07:00-17:30
 • zajęcia prowadzone przez wychowawców
 • opiekę psychologa i pielęgniarki
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia z j. angielskiego z lektorem
 • zajęcia sportowe: piłka nożna, gimnastyka, zajęcia ruchowe
 • zajęcia sensoplastyki
 • pakiet zajęć dodatkowych: rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia przyrodnicze