Cennik niepublicznych przedszkoli i żłobków Luppo Puppo

Rachunki wystawiane są w aplikacji LiveKid

Placówki: Słonimskiego 1a, Miłosza 13-15, Miłosza 15

Cennik - przedszkole

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 800 zł


Czesne: 1300 zł + stawka żywieniowa 18 zł/dzień, dieta 20 zł/dzień

Płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca

Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 06:30-18:00
 • zajęcia dydaktyczno-merytoryczne w ramach wychowania przedszkolnego
 • opiekę psychologa, logopedy i pielęgniarki
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia sportowe: gimnastyka, taniec, sport
 • pakiet zajęć dodatkowych : język angielski (codziennie), rytmika, kółko plastyczne, kółko muzyczne, kółko przyrodnicze

Cennik - żłobek

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 800 zł


Czesne: 1490 zł minus kwota dotacji + stawka żywieniowa 18 zł/dzień, dieta 20 zł/dzień

Płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca

Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 06:30-18:00
 • zajęcia prowadzone przez wychowawców
 • opiekę psychologa i pielęgniarki
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia z j. angielskiego z lektorem
 • zajęcia sportowe: taniec, piłka nożna, gimnastyka
 • pakiet zajęć dodatkowych: rytmika, kółko plastyczne, kółko muzyczne, kółko przyrodnicze

Placówki: Białowieska 99c, Na Ostatnim Groszu 3

Cennik - przedszkole

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 800 zł


Czesne: 1300 zł + stawka żywieniowa 18 zł/dzień, dieta 20 zł/dzień

Płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca

Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 06:30-18:00
 • zajęcia dydaktyczno-merytoryczne w ramach wychowania przedszkolnego
 • opiekę psychologa, logopedy i pielęgniarki
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia sportowe: gimnastyka, taniec, sport
 • pakiet zajęć dodatkowych : język angielski (codziennie), rytmika, kółko plastyczne, kółko muzyczne, kółko przyrodnicze

Cennik - żłobek

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 800 zł


Czesne: 1490 zł minus kwota dotacji + stawka żywieniowa 18 zł/dzień, dieta 20 zł/dzień

Płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca

Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 06:30-18:00
 • zajęcia prowadzone przez wychowawców
 • opiekę psychologa i pielęgniarki
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia z j. angielskiego z lektorem
 • zajęcia sportowe: taniec, piłka nożna, gimnastyka
 • pakiet zajęć dodatkowych: rytmika, kółko plastyczne, kółko muzyczne, kółko przyrodnicze

Placówka: Łódź Milionowa 4a

Cennik - przedszkole

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 800 zł


Czesne: 1300 zł + stawka żywieniowa 18 zł/dzień, dieta 20 zł/dzień

Płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca


Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 06:30-18:00
 • zajęcia prowadzone przez wychowawców
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia z j. angielskiego z lektorem
 • zajęcia sportowe: taniec, gimnastyka, rytmika

Cennik - żłobek


Czesne: 162,33 zł

Płatne z góry
do 10. dnia każdego miesiąca

Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 06:30-18:00
 • zajęcia prowadzone przez wychowawców
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia z j. angielskiego z lektorem
 • zajęcia sportowe: taniec, gimnastyka, rytmika

Placówka: Katowice Wrocławska 54

Cennik - przedszkole

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 800 zł


Czesne: 1300 zł + stawka żywieniowa 18 zł/dzień, dieta 20 zł/dzień

Płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca


Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 06:30-18:00
 • zajęcia prowadzone przez wychowawców
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia z j. angielskiego z lektorem
 • zajęcia sportowe: taniec, gimnastyka, rytmika

Cennik - żłobek

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 800 zł


Czesne: 1490 zł minus kwota dotacji (600 UM + 400 ZUS) + stawka żywieniowa 18 zł/dzień, dieta 20 zł/dzień

Płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca

Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 06:30-18:00
 • zajęcia prowadzone przez wychowawców
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • zajęcia z j. angielskiego z lektorem
 • zajęcia sportowe: taniec, gimnastyka, rytmika