Zajęcia karate w Luppo Puppo

Dziś odbyły się pierwsze zajęcia karate dla przedszkolaków.

Zajęcia są w ramach czesnego.

Karate to nie tylko sztuka walki.

Program realizowany na zajęciach:
● gry i zabawy ruchowe rozwijające umiejętność współpracy w grupie,
● elementy gimnastyczne na materacach,
● ćwiczenia rozciągające,
● ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową z wykorzystaniem,
podstawowych pozycji Karate,
● ćwiczenia kształtujące zwinność i gibkość,
● ćwiczenia poprawiające skoczność i równowagę.